Improving performance, reducing risk
0800 328 6543

Empty

Total: £0.00

ISO 9001:2015 for Internal Auditors

Corporate Responsibility

£525
1 Day

Du behöver den här kursen om ...

 • Du vill bygga vidare på din nuvarande erfarenhet av internrevision för kvalitetsledningssystem.
 • Du är internrevisor för kvalitetsledningssystem och vill lära dig mer om ISO 9001:2015 och hur revideringarna av den här standarden påverkar dig.
 • Du är internrevisor och arbetar i en organisation som är certifierad enligt ISO 9001 och som kommer att gå över till 2015-versionen av standarden.

Du lär dig ...

 • De viktigaste förändringarna som införts i 2015-versionen av ISO 9001.
 • De ökade kraven på processmetoden och hur du använder processmodellen för att förbereda dig inför en internrevision.
 • Hur du granskar den faktiska implementeringen av processer, med avseende på organisatoriska förhållanden, risker och möjligheter samt krav på övervakning och mätning.
 • Ändringarna i kraven på dokumentation och hur du granskar processer som inte har dokumenterade rutiner.
 • Kraven på ledarskap och kommunikation och att identifiera de tillhörande revisionsunderlagen.

Du behöver …

 • Ha deltagit i en utbildning för internrevisionsledare för QMS och ha erfarenhet av att utföra revisioner i kvalitetsledningssystem.
 • Det är en fördel om du har kunskaper om ISO 9001:2015 innan du deltar i de här kurserna, som i idealfallet har förvärvats genom vår kurs ”Det du behöver veta om 9001:2015".

Påbyggnadskurser:

 • QMS Lead Auditor Conversion

Kursens längd:

 • 1 dag.

Företagsanpassad kurs

 • Den här kursen kan ges som en företagsanpassad kurs för organisationer som implementerar och granskar kvalitetsledningssystem och som har fler än fem revisionsledare som vill öka sina kunskaper om kvalitetsledningssystem och ISO 9001:2015 och utveckla sin revisorskompetens.
Dates Location Price
26 Jul 2017 Wychwood Park - Wychwood Park - Weston Cheshire
£525.00
24 Aug 2017 LRQA Birmingham - LRQA Birmingham - Birmingham West Midlands
£525.00
06 Sep 2017 Novotel Newcastle - Novotel Newcastle - NEWCASTLE UPON TYNE Northumberland
£525.00
20 Sep 2017 Thorpe Park Hotel - Thorpe Park Hotel - Leeds Yorkshire
£525.00
11 Oct 2017 Cambridge Belfry - Cambridge Belfry - CAMBRIDGE
£525.00
18 Oct 2017 The Westerwood - The Westerwood - Glasgow
£525.00
01 Nov 2017 LRQA Birmingham - LRQA Birmingham - Birmingham West Midlands
£525.00
15 Nov 2017 West One - West One - London
£525.00
29 Nov 2017 Wychwood Park - Wychwood Park - Weston Cheshire
£525.00
13 Dec 2017 Novotel Newcastle - Novotel Newcastle - NEWCASTLE UPON TYNE Northumberland
£525.00
10 Jan 2018 Thorpe Park Hotel - Thorpe Park Hotel - Leeds Yorkshire
£525.00
24 Jan 2018 Bailbrook House - Bailbrook House - BATH
£525.00
07 Feb 2018 LRQA Birmingham - LRQA Birmingham - Birmingham West Midlands
£525.00
14 Feb 2018 Cambridge Belfry - Cambridge Belfry - CAMBRIDGE
£525.00
28 Feb 2018 The Westerwood - The Westerwood - Glasgow
£525.00
14 Mar 2018 West One - West One - London
£525.00
28 Mar 2018 Wychwood Park - Wychwood Park - Weston Cheshire
£525.00
11 Apr 2018 Novotel Newcastle - Novotel Newcastle - NEWCASTLE UPON TYNE Northumberland
£525.00
18 Apr 2018 Thorpe Park Hotel - Thorpe Park Hotel - Leeds Yorkshire
£525.00
25 Apr 2018 Bailbrook House - Bailbrook House - BATH
£525.00

Pages

Lloyd’s Register and variants of it are trading names of Lloyd’s Register Group Limited, its subsidiaries and affiliates. Lloyd’s Register Group Services Limited Reg. no. 6193893 is a limited company registered in England and Wales. Registered office: 71 Fenchurch Street, London, EC3M 4BS, UK. A member of the Lloyd’s Register group. Copyright © Lloyd’s Register Group Services Limited. 2014.