Improving performance, reducing risk
0800 328 6543

Empty

Total: £0.00

Internal QMS Auditor

Corporate Responsibility

£800
2 Days

Du behöver den här kursen om ...

 • du vill bli internrevisor för QMS (kvalitetsledningssystem)

Du lär dig ...

 • vilken roll ledningssystem och internrevisioner spelar för att hjälpa företag med riskhantering
 • roller och ansvarsområden för en internrevisor för ett QMS
 • hur du planerar revisioner genom att utveckla effektiva checklistor
 • hur du utför revisioner med LRQA:s 6-stegsstrategi
 • att samla in objektiva bevis genom observation, intervjuer och stickprov av dokument
 • att utvärdera resultaten av revisionen och fastställa överensstämmelse, avvikelser och effektivitet
 • att redovisa resultaten korrekt
 • vad korrigerande åtgärder är och vem som är ansvarig för att vidta åtgärder
 • hur du följer upp och kontrollerar effektiviteten hos de korrigerande åtgärder som vidtagits.

Du behöver …

 • Grundläggande kunskaper om ledningssystem och kvalitetsledning, som du kan få genom att gå igenom det förberedande materialet som är en del av kursen.
 • I idealfallet har du gått kursen "Är du redo för ISO 9001?"

Påbyggnadskurser:

 • QMS Auditor/Lead Auditor

Kursens längd:

 • Två dagar
Dates Location Price
04 - 05 Jul 2017 Prospero House - Prospero House - LONDON
£800.00
11 - 12 Jul 2017 Novotel Newcastle - Novotel Newcastle - NEWCASTLE UPON TYNE Northumberland
£800.00
07 - 08 Aug 2017 Thorpe Park Hotel - Thorpe Park Hotel - Leeds Yorkshire
£800.00
15 - 16 Aug 2017 LR GTC Southampton - LR GTC Southampton - SOUTHAMPTON
£800.00
22 - 23 Aug 2017 Cambridge Belfry - Cambridge Belfry - CAMBRIDGE
£800.00
30 - 31 Aug 2017 LRQA Birmingham - LRQA Birmingham - Birmingham West Midlands
£800.00
05 - 06 Sep 2017 The Westerwood - The Westerwood - Glasgow
£800.00
12 - 13 Sep 2017 Milton Hill House - Milton Hill House - Steventon Oxfordshire
£800.00
18 - 19 Sep 2017 Cranage Hall - Cranage Hall - Holmes Chapel Cheshire
£800.00
19 - 20 Sep 2017 Bailbrook House - Bailbrook House - BATH
£800.00
21 - 22 Sep 2017 Thorpe Park Hotel - Thorpe Park Hotel - Leeds Yorkshire
£800.00
25 - 26 Sep 2017 Novotel Newcastle - Novotel Newcastle - NEWCASTLE UPON TYNE Northumberland
£800.00
26 - 27 Sep 2017 Prospero House - Prospero House - LONDON
£800.00
28 - 29 Sep 2017 The Westerwood - The Westerwood - Glasgow
£800.00
03 - 04 Oct 2017 Cambridge Belfry - Cambridge Belfry - CAMBRIDGE
£800.00
12 - 13 Oct 2017 LRQA Birmingham - LRQA Birmingham - Birmingham West Midlands
£800.00
16 - 17 Oct 2017 LR GTC Southampton - LR GTC Southampton - SOUTHAMPTON
£800.00
19 - 20 Oct 2017 Wychwood Park - Wychwood Park - Weston Cheshire
£800.00
23 - 24 Oct 2017 Milton Hill House - Milton Hill House - Steventon Oxfordshire
£800.00
26 - 27 Oct 2017 LRQA Birmingham - LRQA Birmingham - Birmingham West Midlands
£800.00

Pages

We also recommend these related courses to deepen your knowledge of this subject and take your skills up to the next level. Feel free to get in touch with our Client Service Team on 0800 328 6543 if you’d like more advice about which course is right for you or your team.

Lloyd’s Register and variants of it are trading names of Lloyd’s Register Group Limited, its subsidiaries and affiliates. Lloyd’s Register Group Services Limited Reg. no. 6193893 is a limited company registered in England and Wales. Registered office: 71 Fenchurch Street, London, EC3M 4BS, UK. A member of the Lloyd’s Register group. Copyright © Lloyd’s Register Group Services Limited. 2014.