Improving performance, reducing risk
0800 328 6543

Empty

Total: £0.00

ISO 14001:2015 for Internal Auditors

Corporate Responsibility

£525
1 Day

Du behöver den här kursen om ...

 • Du vill bygga vidare på din nuvarande erfarenhet av internrevision för miljöledningssystem.
 • Du är internrevisor för miljöledningssystem och vill lära dig mer om ISO 14001:2015 och hur revideringarna av den här standarden påverkar dig.
 • Du är internrevisor och arbetar i en organisation som är certifierad enligt ISO14001 och som kommer att gå över till 2015-versionen av standarden.

Du lär dig ...

 • Hur du kan anpassa din revisionsteknik för att hantera de nya och ändrade kraven i ISO 14001:2015.
 • Hur du utför revisioner enligt de nya kraven med avseende på organisatoriska förhållanden och tillämpning av en miljöledningsmetod som är baserad på hot och möjligheter.
 • Hur du granskar företagsledningens engagemang och ledarskap.
 • Hur du granskar processer och deras samverkan med andra processer. Betydelsen av miljöledningssystem för organisationen och dess kunder.

Du behöver …

 • Kunskaper om ISO 14001:2015 innan du går den här kursen. Du kan även få dessa kunskaper genom att delta i LRQA-kursen "Det du behöver veta om ISO 14001:2015".
 • Kunskap om de vanligaste miljöledningstermerna och definitionerna som används i ISO 14001:2015.
 • Förstå PDCA-cykeln (Plan-Do-Check-Act).
 • Erfarenhet av att utföra revisioner av miljöledningssystem.

Påbyggnadskurser:

ISO 14001:2015 Lead Auditor

Kursens längd:

1 dag.

Företagsanpassad kurs

Den här kursen kan ges som en företagsanpassad kurs för organisationer som implementerar och granskar miljöledningssystem och som har fler än fem revisionsledare som vill utöka sina kunskaper om miljöledningssystem, ISO 14001:2015 och utveckla sin revisorskompetens.

Dates Location Price
24 Oct 2017 Novotel Newcastle - Novotel Newcastle - NEWCASTLE UPON TYNE Northumberland
£525.00
09 Nov 2017 Thorpe Park Hotel - Thorpe Park Hotel - Leeds Yorkshire
£525.00
28 Nov 2017 Bailbrook House - Bailbrook House - BATH
£525.00
26 Jan 2018 LRQA Birmingham - LRQA Birmingham - Birmingham West Midlands
£525.00
20 Feb 2018 West One - West One - London
£525.00
19 Mar 2018 Novotel Newcastle - Novotel Newcastle - NEWCASTLE UPON TYNE Northumberland
£525.00
24 Apr 2018 Wychwood Park - Wychwood Park - Weston Cheshire
£525.00
22 May 2018 Thorpe Park Hotel - Thorpe Park Hotel - Leeds Yorkshire
£525.00
12 Jun 2018 Bailbrook House - Bailbrook House - BATH
£525.00
Lloyd’s Register and variants of it are trading names of Lloyd’s Register Group Limited, its subsidiaries and affiliates. Lloyd’s Register Group Services Limited Reg. no. 6193893 is a limited company registered in England and Wales. Registered office: 71 Fenchurch Street, London, EC3M 4BS, UK. A member of the Lloyd’s Register group. Copyright © Lloyd’s Register Group Services Limited. 2014.