Improving performance, reducing risk
0800 328 6543

Empty

Total: £0.00

Internal EMS Auditor

Corporate Responsibility

£970
2 Days

Du behöver den här kursen om ...

 • du vill bli en internrevisor för ert EMS (Miljöledningssystem).

Du lär dig ...

 • de affärsmässiga fördelarna med att implementera ett EMS och bakgrunden till ISO 14001 och EMAS

 • syftet och avsikten med ISO 14001 samt de viktigaste kraven

 • på vilket sätt interna EMS-revisioner kan bidra till ledningssystemens effektivitet

 • roller och ansvarsområden för en internrevisor för EMS

 • hur du planerar revisioner genom att utveckla effektiva checklistor

 • hur du kontrollerar att nuvarande praxis i din organisation överensstämmer med fastställda krav

 • att överensstämmelserevisioner kan förbättra ledningssystemens stabilitet och robusthet

 • att samla in objektiva bevis genom observation, intervjuer och stickprov av dokument

 • att redovisa resultaten korrekt

 • vad korrigerande åtgärder är och vem som är ansvarig för att vidta åtgärder

 • hur du följer upp och kontrollerar effektiviteten hos de korrigerande åtgärder som vidtagits.

Du behöver …

 • ingen tidigare erfarenhet av revisioner. I idealfallet så har du gått kursen "Är du redo för ISO 14001:2015?"

Påbyggnadskurser:

EMS Auditor/Lead Auditor

Kursens längd:

Två dagar.

Dates Location Price
19 - 20 Sep 2017 LRQA Birmingham - LRQA Birmingham - Birmingham West Midlands
£970.00
18 - 19 Oct 2017 Wychwood Park - Wychwood Park - Weston Cheshire
£970.00
21 - 22 Nov 2017 Bailbrook House - Bailbrook House - BATH
£970.00
12 - 13 Dec 2017 Novotel Newcastle - Novotel Newcastle - NEWCASTLE UPON TYNE Northumberland
£970.00
06 - 07 Feb 2018 The Westerwood - The Westerwood - Glasgow
£970.00
13 - 14 Feb 2018 LRQA Birmingham - LRQA Birmingham - Birmingham West Midlands
£970.00
20 - 21 Mar 2018 Prospero House - Prospero House - LONDON
£970.00
17 - 18 Apr 2018 Wychwood Park - Wychwood Park - Weston Cheshire
£970.00
17 - 18 May 2018 Bailbrook House - Bailbrook House - BATH
£970.00
05 - 06 Jun 2018 Novotel Newcastle - Novotel Newcastle - NEWCASTLE UPON TYNE Northumberland
£970.00
26 - 27 Jun 2018 The Westerwood - The Westerwood - Glasgow
£970.00

We also recommend these related courses to deepen your knowledge of this subject and take your skills up to the next level. Feel free to get in touch with our Client Service Team on 0800 328 6543 if you’d like more advice about which course is right for you or your team.

Lloyd’s Register and variants of it are trading names of Lloyd’s Register Group Limited, its subsidiaries and affiliates. Lloyd’s Register Group Services Limited Reg. no. 6193893 is a limited company registered in England and Wales. Registered office: 71 Fenchurch Street, London, EC3M 4BS, UK. A member of the Lloyd’s Register group. Copyright © Lloyd’s Register Group Services Limited. 2014.