Improving performance, reducing risk
0800 328 6543

Empty

Total: £0.00

ISO 9001:2015 Whats It All About Then?

ISO 9001 and ISO 14001 Transition

£1,645
1 Day

Du behöver den här kursen om ...

 • Du vill lära dig mer om nya ISO 9001-standarden.
 • Du vill förstå den nya strukturen för nya ISO 9001:2015.

Du lär dig ...

 • Om det nya ramverket som beskriver grunden för alla nya och reviderade standarder för ledningssystem, och dess roll i utformningen av den nya standarden.
 • Strukturen i ISO 9001 och hur den är relaterad till PDCA-cykeln (Plan-Do-Check-Act) och de reviderade kvalitetsledningsprinciperna.
 • Skillnaden mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015.
 • De underliggande principerna för organisatoriska förhållanden, riskbaserat tänkande, ledarskap och processtyrning.
 • Hur de huvudsakliga förändringarna i den nya standarden kan införlivas av en organisation som redan har ISO 9001-certifiering.

Du behöver …

 • Du bör helst känna till ISO 9001:2008.

Dina framtida utbildningsmöjligheter:

 • Kursen ”Förbered dig för ISO 9001:2015”.
 • Kursen ”ISO 9001:2015 För internrevisorer”.

Kursens längd:

 • 1 dag

Företagsanpassad kurs

 • Den här kursen kan ges som en företagsanpassad kurs för organisationer som har ett kvalitetsledningssystem och där det finns fler än fem personer som vill utveckla sina kunskaper om kvalitetsledningssystem genom tillämpning av ISO 9001:2015.

There are no events currently available please contact our administration team on 0800 328 6543 or complete the Training Enquiry form.

Lloyd’s Register and variants of it are trading names of Lloyd’s Register Group Limited, its subsidiaries and affiliates. Lloyd’s Register Group Services Limited Reg. no. 6193893 is a limited company registered in England and Wales. Registered office: 71 Fenchurch Street, London, EC3M 4BS, UK. A member of the Lloyd’s Register group. Copyright © Lloyd’s Register Group Services Limited. 2014.